De Theaterschool

Ontdek de theatrale versie van jezelf en word een echte theatermaker!
BO!NK Theaterschool maakt, vaak samen met de deelnemers, een nieuw repertoire. Fysiek en spel zijn belangrijke elementen, al dan niet ondersteund met muziek en zang. Alle stukken zijn een continu proces van samenwerken, onderzoeken, veranderen, maken en spelen.
BO!NK Theater was tot voor kort de enige organisatie in Nederland dat een focus legde op de ontwikkeling van jonge en amateur theatermakers. Daar zijn wij ontzettend trots op en doen elke keer weer nieuwe ontdekkingen. Daarnaast bieden wij met de Opleidingsjaren, de Theatermakers een doorgaande lijn in talentontwikkeling, zowel op professioneel als amateurniveau.

Lesrooster 2023 – 2024

Groepen Wanneer Periode Start Leeftijd Kosten
BO!NK Theaterproducties Woensdag 18:30-20:00 30 weken auditie na zomer 2023 Alle leeftijden
Opleidingsjaar 1 Donderdag
15:30 – 17:00
30 weken Start na zomer 2023 Groep 4-5 € 400,-
Opleidingsjaar 2 DEZE GROEP IS VOL Donderdag
17:00 – 18:30
30 weken Start na zomer 2023 Groep 5-6 € 400,-
Opleidingsjaar 3 DEZE GROEP IS VOL Dinsdag
17:00 – 18:30
30 weken Start na zomer 2023 Groep 7-8 € 400,-
Opleidingsjaar 4 DEZE GROEP IS VOL Dinsdag
18:30 – 20:00
30 weken Start na zomer 2023 Groep 8 -V.O. € 400,-
Theatermakers 1 NOG 2 PLEKKEN Maandag
17:00 – 18:30
30 weken Start na zomer 2023 V.O. € 400,-
Theatermakers 2 NOG 2 PLEKKEN Maandag
18:30 – 20:00
30 weken Start na zomer 2023 V.O. € 400,-
De Avondploeg DEZE GROEP IS VOL Donderdag
20:30 – 22:30
30 weken Start na zomer 2023 Volwassenen € 495,-
Muziektheater JO!N Dinsdag
20:15 – 22:15
30 weken Start in januari 2024 Volwassenen € 515,-
Kort en Krachtig weken Woensdag
20:15 – 22:15
4, 6 of 8 weken Start 7 september (impro, 6 weken) Volwassenen vanaf €     85,-
Zonnebrandstof Maandag,
dinsdag, woensdag
10:00 – 16:00
woensdagavond
19:00 – 21:00
3 dagen Laatste week
zomervakantie
Alle leeftijden € 140,-

Opleidingsjaar 1
Donderdag 15:30 – 17:00 uur
30 weken, start na zomer 2023
Groep 4-5
€ 400,-

Opleidingsjaar 2 
Donderdag  17:00– 18:30 uur
30 weken, start na zomer 2023
Groep 5-6
€ 400,-

Opleidingsjaar 3 
Dinsdag 17:00 – 18:30 uur
30 weken, start start na zomer 2023
groep 7 -8.
€ 400,-

Opleidingsjaar 4
Dinsdag 18:30 – 20:00 uur
30 weken, start na zomer 2023
groep 8 & V.O.
€ 400,-

Theatermakers 1
Maandag 17:00 – 18:30 uur
30 weken, start na zomer 2023
V.O.
€ 400,-

Theatermakers 2
Maandag 18:30 – 20:00 uur
30 weken, start na zomer 2023
V.O.
€ 400,-

BO!NK Theaterproducties 
woensdagavond 18:30 – 20:00
audities na zomer 2023
Alle leeftijden!

De Avondploeg
Donderdag 20:30 – 22:30
30 weken, start na zomer 2023
Volwassenen
€ 495,-

Muziektheater JO!N 
Dinsdagavond 20:15 – 22:15
30 weken, start in januari 2024
Volwassenen
€ 515,-

Kort & Krachtig weken
woensdagavond 20:15 – 22:15
Volwassenen, 4, 6 of 8 weken

vanaf € 85,-

Zonnebrandstof
Maandag, dinsdag, woensdag 10:00 – 16:00
Woensdagavond voorstellingen v.a. 19:00
3 dagen, laatste week zomervakantie
Alle leeftijden
€ 140,-

Werkwijze theaterschool

In alle lessen is een aanbod te vinden van het elementair theater zoals, stemgebruik, klank, samenspel, improvisatie, rolopbouw, voorstellingsvermogen, fantasie, ruimtegebruik, energie, fysiek en theatraal bewustzijn.
Op de theaterschool werken we op basis van De theatertoolkit. Deze gaat uit van het principe dat iedereen een maker is. Iedereen is een maker in de kunst. Maker van zijn of haar eigen leven, maker van theater (ITA, 2019). Er wordt gedurende het jaar gewerkt in vier fases: de vier B’s (Binding, Betrokkenheid, Bezoekers, Backstage).

Fase 1. Binding – als groep

 • Veiligheid, vertrouwen en vormen van een team
 • Kiezen van een idee

Fase 2. Betrokkenheid – met elkaar en tot het idee

 • Ontwikkelen en onderzoeken van het idee
 • Uitwerken van het idee tot voorstelling

Fase 3. Bezoekers – publiek

 • Idee aanscherpen, voorstelling ontstaat
 • Repeteren

Fase 4. Backstage – After party

 • Reflectie door middel van ontwikkelingsgerichte feedback

Wij vinden dat ‘theatermaker of acteur zijn’ niet enkel te zien is tijdens de eindvoorstelling, maar in meerdere vaardigheden. Wij hanteren hiervoor de grondslag van ‘de Diamant’ (Creatief Vermogen, 2016). De diamant heeft negen stralen en ieder is uitgewerkt in de volgende vaardigheden:

Theatraal vermogen:

 • Verbeeldingskracht
 • Samenwerken
 • Theatraal doen
 • Theatraal denken
 • Reflecteren
 • Jezelf aansturen
 • Theatraal proces doorgronden
 • Ambachtelijkheid
 • Omgevingsgerichtheid tonen

“Je laat eens per week alles wat je “moet” even los. Naast je sportavond voor het lichaam is dit de training en ontspanning voor je geest”. (Femke, 33 jaar)

“De voorstelling is nog niet kant-en-klaar, daardoor word je zelf uitgenodigd om ingrediënten voor rol en personage te zoeken, deze te laten zien, en dat dit ook weer bijdraagt hoe de docent het scenario verder maakt. Het maakt het een proces, waarin je samen iets doet, groeit, jezelf vormt en je creëert voor jezelf jouw eigen rol.”. (Meta, 61 jaar)